Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-70

ZK-02-2013-70.doc  ZK-02-2013-70pr01.doc  ZK-02-2013-70pr02.doc  ZK-02-2013-70pr03.pdf  ZK-02-2013-70pr04.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-02-2013-70
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 18. 9. 2007 usnesením č. 0348/05/2007/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 13/2007 a dále je upravilo Dodatkem č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 5. 2008 usnesením č. 0198/03/2008/ZK, a Dodatkem č. 2, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 27. 1. 2009 usnesením č. 0052/01/2009/ZK (dále jen Zásady ).
Rada Kraje Vysočina dne 15. 1. 2013 usnesením č. 0055/02/2013/RK vyhlásila Výzvu č. 7/2013 - zemědělské akce k Zásadám dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 1 a jmenovala hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 2 (neveřejná příloha).
Návrh řešení Dne 19. 2. 2013 se sešlo 5 členů hodnotitelské komise a bylo otevřeno 22 obálek se žádostmi k Výzvě č. 7/2013 - zemědělské akce. Dne 4. 3. 2013 se sešla hodnotitelská komise ve složení 5 členů, kdy každý člen hodnotil a bodoval jednotlivé žádosti dle kritérií uvedených ve Výzvě č. 7/2013 - zemědělské akce. Celkem bylo hodnoceno 22 žádostí. Hodnotitelskou komisí bylo navrženo 21 žádostí k podpoře o finanční příspěvek (dále jen dotace ). Jedna žádost nesplnila podmínky Výzvy č. 7/2013 - zemědělské akce. Usnesením č. 0512/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 rada kraje rozhodla poskytnout dotace žadatelům navržených hodnotitelskou komisí dle materiálu RK-10-2013-42, př. 3 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadateli dle materiálu RK-10-2013-42, př. 4.
S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva.
StanoviskaUsnesením č. 0512/10/2013/RK ze dne 19. 3. 2013 rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-10-2013-42, př. 4 dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2013-42, př. 6.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu ZK-02-2013-70, př. 3 dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-02-2013-70, př. 4.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz