Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-67

ZK-02-2013-67.doc  ZK-02-2013-67pr01.pdf
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-02-2013-67
NázevDoklady (smlouvy o spolupráci) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akce projektu Biodiverzita a Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuOdbor životního prostředí (dále jen OŽP ) překládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení smlouvu o spolupráci s obcí Kaliště, která je nezbytná jako podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akci projektu Biodiverzita II. spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí.
Protože z hlediska příjmu, schvalování a administrace tohoto typu projektů jsou podmínkou financování z Operačního programu Životního prostředí souhlasy vlastníků dotčených pozemků, bylo nutné všechna navrhovaná opatření a zásahy v dotčených MZCHÚ projednat s vlastníky pozemků (smlouvy o spolupráci při realizaci projektu jsou obsaženy v materiálech).
Převážná část smluv o spolupráci byla předložena ke schválení radě (usnesení č. 1050/21/2011/RK ze dne 13. 06. 2011 a 2161/39/2012/RK ze dne 2012) anebo zastupitelstvu kraje (usnesení 0345/04/2011/ZK ze dne 21. 06. 2011 a č. 0611/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012) v průběhu roku 2011 a 2012.
U vlastníka pozemku - obce Kaliště, u kterého se souhlas podařilo získat až nyní, předkládá odbor životního prostředí dle materiálu ZK-02-2013-67, př. 1, smlouvu o spolupráci.
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
- rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. dle materiálu ZK-02-2013-67, př. 1.
Výše zmíněná smlouva je nezbytná jako podklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory na akci projektu Biodiverzita II. spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0468/09/2013/RK ze dne 12. 03. 2013
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektů Biodiverzita a Biodiverzita II. dle materiálů RK-09-2013-62, př. 2, RK-09-2013-62, př. 3, RK-09-2013-62, př. 4,
RK-09-2013-62, př. 5, RK-09-2013-62, př. 6 a RK-09-2013-62, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. dle materiálu RK-09-2013-62, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci projektu Biodiverzita II. dle materiálu
ZK-02-2013-67, př. 1.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 15. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz