Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-66

ZK-02-2013-66.doc  ZK-02-2013-66pr01.pdf  ZK-02-2013-66pr02.pdf  ZK-02-2013-66pr03.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-02-2013-66
NázevPředložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných
Zpracoval M. Brom
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
Operační program Životní prostředí (níže jen OPŽP ) obsahuje mimo jiné oblast podpory 3. 2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla. Mezi vhodné/ podporovatelné aktivity náleží:
- zateplovací systémy budov;
- zrušení tepelných mostů;
- řešení výplní otvorů;
- měření a regulace;
- instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie.
Na jaře 2012 byla předložena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných společně s akcí na zateplení diagnostického pavilonu Nemocnice Jihlava. Ale zatímco diagnostický pavilon Nemocnice Jihlava v soutěži o evropské dotace uspěl, oddělení dlouhodobě nemocných (níže jen ODN ) vybráno ke spolufinancování nebylo. Budovu Oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava (konstrukcí se jedná o klasický panelový dům 80. let ) je však nutné, bez ohledu na OPŽP, z důvodu havarijního stavu v nejbližších letech bezpodmínečně rekonstruovat (dle materiálu ZK-02-2013-66, př. 1).
Kraj Vysočina ve čtvrtek dne 7. března 2013 předložil žádost (viz ZK-02-2013-66, př. 3) o spolufinancování v rámci mimořádné XLIV. výzvy pro předkládání žádostí na zateplování veřejných budov z OPŽP, u které byly oproti předcházejícím výzvám nastaveny mírnější podmínky ( aktualizovala se již vypracovaná žádost + projektová dokumentace).
ODN je z hlediska realizace středně velká akce, rozpočet činí cca 20 mil. Kč , ovšem i u ní lze předpokládat výrazné úspory tepla tj. provozních nákladů Nemocnice Jihlava. Úspory společně s instalací měřící a regulační techniky a optimalizací otopného systému budou mít výrazný vliv na každoroční hospodaření nemocnice a její cash flow. Ačkoliv spolufinancování z evropských fondů činí max. 60% uznatelných nákladů tj. cca 30% celkových nákladů, tato aktivita může v případě schválení projektu k spolufinancování z OPŽP uspořit nemalé finanční prostředky Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví navrhují, aby zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu
ZK-02-2013-66 a ZK-02-2013-66, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 150.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III. dle materiálu ZK-02-2013-66 a ZK-02-2013-66, př. 2.
Celkový objem předpokládaných finančních prostředků, bez nákladů na autorský, technický a bezpečnostní dozor se předpokládá cca 20 mil. Kč.
Realizační (stavební) část akce proběhne v roce 2013.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 394/08/2013/RK ze dne 05. 03. 2013
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-08-2013-38 a RK-08-2013-38, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 150.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III. dle materiálů RK-08-2013-38 a RK-08-2013-38, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-08-2013-38, př. 3;
ukládá
* odboru životního prostředí, odboru majetkovému a odboru zdravotnictví připravit projekt
dle materiálů RK-08-2013-38 a RK-08-2013-38, př. 4 k předložení do Operačního programu Životní prostředí;
* řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace projednat dopady tohoto projektu
s poskytovatelem EPC na úspory v rámci EPC.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů ZK-02-2013-66, ZK-02-2013-66, př. 1 a ZK-02-2013-66, př. 3 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 150.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III. dle materiálů ZK-02-2013-66 a ZK-02-2013-66, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 15. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz