Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-65

ZK-02-2013-65.doc  ZK-02-2013-65pr01-15.zip
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-02-2013-65
NázevSchválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
Zpracoval J. Bína, J. Křížová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073 spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Na svém jednání dne 13. 11. 2012 Usnesením č. 1991/37/2012/RK Rada Kraje Vysočina schválila podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. Projekt navazuje na první individuální projekt podpory služeb sociální prevence a vzhledem k finančnímu omezení kraj vybral k podpoře pouze dvě služby (azylové domy a sociální rehabilitace), které považuje na základě SPRSS Kraje Vysočina na období 2012 až 2014 za nejdůležitější pro podporu sociálního začleňování vymezených cílových skupin. Realizací projektu bude garantováno zajištění pokračování fungování sítě dvou služeb sociální prevence na území Kraje Vysočina. Cílová skupina nebude vystavena riziku sociální exkluze a budou jí poskytovány služby podporující její samostatné fungování bez potřeby pokračující masivní konzumace služeb sociální prevence. Projektem bude zajištěno financování těchto služeb od dubna 2013 do konce roku 2014. Celkové náklady projektu jsou ve výši 62 626 200 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, 60 218 570 Kč, byla v souladu s ustanovením § 13 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) stanovena jako součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek s obdobným a spolu souvisejícím předmětem plnění realizovaných v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073 spolufinancovaného z Evropské unie, z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka je předpokládanou hodnotou významnou veřejnou zakázkou (veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 50 mil. Kč), je dle § 156 zákona o veřejných zakázkách nutné, aby bylo odůvodnění účelnosti této veřejné zakázky schváleno zastupitelstvem kraje.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
- schválit Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr dodavatelů sociálních služeb v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073 dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 1 - př. 15.

Zastupitelstvo kraje dle § 156 zákona o veřejných zakázkách schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č.0498/10/2013/RK k materiálu č. RK-10-2013-28 zastupitelstvu kraje v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073 schválit:
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč dle materiálu RK-10-2013-28, př. 1,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč dle materiálu RK-10-2013-28, př. 2,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-28, př. 3,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-10-2013-28, př. 4,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-10-2013-28, př. 5,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-28, př. 6,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 7,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 8,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř dle materiálu RK-10-2013-28, př. 9,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-10-2013-28, př. 10,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov dle materiálu RK-10-2013-28, př. 11,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 12,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava dle materiálu RK-10-2013-28, př. 13,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou dle materiálu
RK-10-2013-28, př. 14,
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč dle materiálu RK-10-2013-28, př. 15.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. ev. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00073:
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 1;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 2;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro rodiče s dětmi - Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 3;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 4;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 5;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 6;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 7;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Azylový dům pro muže - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 8;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 9;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 10;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 11;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 12;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 13;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Žďár nad Sázavou dle materiálu
ZK-02-2013-65, př. 14;
• Odůvodnění účelnosti Veřejné zakázky Sociální služby - Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč dle materiálu ZK-02-2013-65, př. 15.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz