Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-64

ZK-02-2013-64.doc  ZK-02-2013-64pr01.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-02-2013-64
NázevDotace městům s památkami UNESCO v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší poskytnutí dotací městům s památkami UNESCO.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0608/07/2011/ZK schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina (dále jen zásady ). Uzávěrka žádostí byla dne 28. 2. 2013. Žádost si podala všechna tři města s památkami UNESCO: město Třebíč na projekt Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. Výročí zápisu památek na seznam UNESCO ve výši 300 tis. Kč, město Telč na projekt Prezentace památky UNESCO Telč ve výši 300 tis. Kč a město Žďár nad Sázavou na projekt Opravy a údržba slavnostního osvětlení kostela sv. Jana Nepomuckého a Komunikace pro pěší na Zelené hoře - 1. část ve výši 300 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu
ZK-02-2013-64, př. 1.
StanoviskaDotace jsou evidovány v systému eDotace pod ID ZZ00542.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Kultura, § 3322 je na podporu měst s památkami UNESCO schválena částka 900 tis. Kč.
Rada Kraje Vysočina
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 19. 3. 2013 a usnesením 0492/10/2013/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu
ZK-02-2013-64, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz