Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-55

ZK-02-2013-55.doc  ZK-02-2013-55pr01.doc  ZK-02-2013-55pr02.xls  ZK-02-2013-55pr03.xls  ZK-02-2013-55pr04.doc  ZK-02-2013-55pr05.pdf
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-02-2013-55
NázevNávrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká rozdělení systémové dotace 500 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol podle Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol č. 05/11 (dále jen Zásady) ze dne 10. 5. 2011.
Dle Zásad bylo do 31. 1. 2013 předloženo 20 žádostí od 16 základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ).
Přehled zaslaných žádostí ZUŠ je zpracován v materiálu ZK-02-2013-55, př. 1. Komise jmenovaná radou kraje (usnesení č. 0299/06/2013/RK ze dne 12. 2. 2013) posoudila zaslané žádosti o dotaci a navrhla poskytnutí dotací ZUŠ uvedeným v materiálu ZK-02-2013-55, př. 3 v celkové výši 499 200 Kč. Komise nedoporučuje vyhovět nákupům interaktivních tabulí. Kritéria jsou uvedena v materiálu ZK-02-2013-55, př. 4, celkové hodnocení jednotlivých žádostí je zpracováno v materiálu ZK-02-2013-55, př. 2, v materiálu
ZK-02-2013-55, př. 5 je přiloženo znění Zásad.
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 je v kapitole Školství, mládeže a sportu na poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů počítáno s částkou 500 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje orgánům kraje poskytnout dotace ZUŠ dle materiálu ZK-02-2013-55, př. 3 v celkové výši 499 200 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3231 Základní umělecké školy (ÚZ 00306) byla na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol schválena částka 500 tis. Kč.
Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00612.
Rada kraje:
Rada kraje svým usnesením 0442/09/2013/RK ze dne 12. 3. 2013
rozhoduje poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 239 200 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-09-2013-35, př. 3, tabulka 3 A;
doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 260 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-09-2013-35, př. 3, tabulka 3 B.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 260 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu
ZK-02-2013-55, př. 3, tabulka 3 B.
Odpovědnost OŠMS, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz