Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-52

ZK-02-2013-52.doc  ZK-02-2013-52pr01.pdf  ZK-02-2013-52pr02.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíZK-02-2013-52
NázevPodpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora neziskového sektoru - je uvažována částka 300 000 Kč. Tato částka zahrnuje 250 000 Kč na podporu celoroční činnosti Rady dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) a podporu akce Regionální velké výměny zkušeností (RVVZ). Částka 50 000 Kč je určena na novou aktivitu pro propagaci a zviditelnění volnočasových organizací RDMKV - mediální kampaň - Volný čas není nuda.
Protože dotace pro organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina překročila částku 200 000 Kč, musí o poskytnutí dotace rozhodnout Zastupitelstvo Kraje Vysočina.
Žádost o dotaci organizace Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (RDMKV) je uvedena v materiálu ZK-02-2013-52.
Návrh řešení OŠMS předkládá zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 na její celoroční činnost, na podporu akce Regionální velká výměna zkušeností a na podporu mediální kampaně Volný čas není nuda. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina každoročně poskytuje poradenskou činnost organizacím pracujícím s dětmi a mládeží, realizuje projekty - Katalog letních táborů a Bambiriáda (veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež).
Materiál ZK-02-2013-52, př. 2 obsahuje vzor smlouvy o poskytnutí dotace.
StanoviskaRada Kraje Vysočina
Usnesení 0402/08/2013/RK
Rada Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle materiálu RK-08-2013-30, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, IČO 26524783 ve výši 300 000 Kč na její činnost dle materiálu ZK-02-2013-52, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz