Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-50

ZK-02-2013-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-02-2013-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2013 č.j. 50_010/2013-50_SG schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) předběžnou dotaci v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč. Jedná se o účelovou dotaci na 1. čtvrtletí 2013 pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a pro Gymnázium Jihlava. Dotaci lze použít:
- na sportovní přípravu sportovců - kmenových žáků gymnázia (náklady na soustředění a přípravné akce, trenérské, zdravotní, metodické a servisní zabezpečení, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní přípravy, vybavení sportovními potřebami, příspěvek na regeneraci žáků)
- na zabezpečení trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačních týmů (mzdové náklady, povinné odvody, náhrady mezd)
- na zabezpečení sportovců, trenérů, pedagogických pracovníků a členů realizačního týmu (cestovné, víza, náklady na dopravu osob a materiálu, ubytování, stravování) a u škol pojištění.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2013 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 12. 2. 2013 s usnesením č. 0297/06/2013/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy - gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou ve výši 739 100 Kč dle materiálu RK-06-2013-28;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 291 300 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 447 800 Kč a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2013 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 291 300 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 447 800 Kč na 1. čtvrtletí 2013 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín duben 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz