Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-42

ZK-02-2013-42.doc  ZK-02-2013-42pr01.doc  ZK-02-2013-42pr02.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-02-2013-42
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření kupní smlouvy na pozemky, které budou trvale dotčené stavbou kraje. Kraj Vysočina bude investorem stavby silnice II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř , která by měla být spolufinancovaná z prostředků EU v rámci ROP. V rámci stavby dojde ve stanovených úsecích silnice II/345 k obnově obrusných a ložných vrstev stávající vozovky a dále budou řešeny v souvisejících stavebních objektech i rekonstrukce stávajících mostů v rozsahu trasy. Jedná se o mosty ev. č. 345-001, ev. č. 345-002, ev. č. 345-003 a ev. č. 345-005. Dle zpracované projektové dokumentace je vlastníkem pozemků tvořících trvalý zábor stavby i Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci.
Návrh řešení Pro možnost podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř navrhuje OM zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít se Státním statkem Jeneč, státním podnikem v likvidaci kupní smlouvu v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2013-42, př. 1. Součástí předložené kupní smlouvy je i id. 1/2 pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 711/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře. Trvalý zábor stavby je z tohoto pozemku pouze 31 m2. Likvidátor však písemně odmítl tuto část pozemku prodat s odůvodněním, že by státnímu statku zůstal pozemek o minimální výměře, který by byl neprodejný. Do kupní smlouvy byla u pozemku par. č. 711/2 zahrnuta proto celá výměra. Dle zpracovaného znaleckého posudku č. 422-37-2013 ze dne 9. 3. 2013 je kupní cena 23,94 Kč/m2.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0477/10/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-10-2013-09, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v k. ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-42, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz