Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-22

ZK-02-2013-22.doc  ZK-02-2013-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-02-2013-22
NázevPředání nemovitostí v k. ú. Příseka a k. ú. Brtnice k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina je investorem staveb II/405 Příseka obchvat a II/405 Příseka - Brtnice . Před zahájením stavby II/405 Příseka obchvat a po ukončení stavby II/405 Příseka - Brtnice proběhlo s vlastníky několika dalších dotčených pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálním území Příseka a Brtnice vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 952 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se několik dalších pozemků pod stavbou II/405 Příseka obchvat a stavbou II/405 Příseka - Brtnice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2013-22, př. 1 předá do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 0373/08/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-08-2013-04, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 952 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz