Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-11

ZK-02-2013-11.doc  ZK-02-2013-11pr01.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-02-2013-11
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012
Zpracoval1 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 2/2013 dne 2. 4. 2013 zpracovaly: R. Paulíková, R. Tesařová, H. Sošková, E. Vrtalová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu Kraje na rok 2012 a má následujících 14 částí:

1) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 12/2012
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 12/2012
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 12/2012
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování Kraje Vysočina za období 1 - 12/2012
5) Plnění příjmů rozpočtu kraje za období 1 - 12/2012
6) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 12/2012
7) Čerpání výdajů rozpočtu kraje podle kapitol za období 1 - 12/2012
8) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) za období 1 - 12/2012
9) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) za období 1 - 12/2012
10) Sociální fond za období 1 - 12/2012
11) Fond Vysočiny za období 1 - 12/2012 (včetně čerpání dle grantových programů)
12) Fond strategických rezerv za období 1 - 12/2012
13) Čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU (včetně půjčky SFDI, kontokorentního .........úvěru) za období 1 - 12/2012
14) Čerpání kapitoly Rezerva a rozvoj kraje za období 1 - 12/2012

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 12. 2012.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0423/09/2013/RK zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012 dle přílohy uvedeného materiálu. Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina materiál projednal na svém zasedání č. 3/2013 dne 19. 03. 2013.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2012 dle materiálu ZK-02-2013-11, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 30. dubna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz