Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-09

ZK-02-2013-09.doc  ZK-02-2013-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-02-2013-09
NázevNávrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2008 dne 26. 6. 2008 byly usnesením č. 0208/04/2008/ZK schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělování ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina . Na základě těchto Zásad byly doručeny statutárními zástupci krajských složek integrovaného záchranného systému (IZS) aktuální nominace.
Návrh řešení V souladu se Zásadami a stanoveným termínem předložili představitelé základních složek integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina hejtmanovi kraje návrhy na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina . Hejtman kraje tyto návrhy projednal s představiteli složek Integrovaného záchranného systému a nyní je předkládá k projednání zastupitelstvu. Seznam navržených oceněných je obsahem materiálu
ZK-02-2013-09, př. 1.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání č. 10/2013 dne 19. 3. 2013 doporučila zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu ZK-02-2013-09, př. 1 (usnesení číslo 0509/10/2013/RK).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-02-2013-09, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz