Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-05

ZK-02-2013-05.doc  ZK-02-2013-05pr01.doc  ZK-02-2013-05pr02.doc  ZK-02-2013-05pr03.doc  ZK-02-2013-05pr04.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-02-2013-05
NázevNávrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina byl dne 18. 12. 2012 usnesením 0547/08/2012/ZK schválen v rámci rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - příspěvek na věcné výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina (dále jen SDH ) v celkové výši 6 000 000 Kč. Tato částka se skládá z příspěvků na soutěže a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2013.
Návrh řešení Navrhuje se rozdělit příspěvek na SDH dle zásad zastupitelstva kraje. Z důvodu přehlednosti při vyplácení příspěvků jsou navrženy dvoje zásady:
1. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013
(ZK-02-2013-05, př. 1), podle kterých bude rozdělen příspěvek ve výši 1 680 000 Kč, a to za účelem:
a) prověření akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží, krajské soutěže a jiných soutěží v požárním sportu;
b) soutěží, vybavení a další činnosti mládeže;
c) zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně činnosti odborných rad, propagace požární ochrany.
2. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 dle materiálu
ZK-02-2013-05, př. 2, dle kterých bude rozdělen příspěvek ve výši 4 320 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2013. Z celkové částky 4 320 000 Kč příspěvku na akceschopnost se dle těchto zásad ponechává nejdéle do konce měsíce září 2013 rezerva ve výši 84 000 Kč. Čerpání rezervy navrhne hejtmanovi kraje ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0448/09/2013/RK doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013; Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 a doporučuje rozhodnout poskytnout:
- neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč.
- neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 236 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina.

Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace:
* ID ZZ00614 - Dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013;
* ID ZZ00616 - Dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013.

Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5512 byla schválena částka 6 000 tis. Kč na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení ČMS Kraje Vysočina na požární ochranu.
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina doporučuje svým usnesení č. 09/02/2013/BK ke schválení Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2013.

Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a doporučuje usnesením 08/03/2013/LV zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v r. 2013 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 1;
* Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 2;
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
* neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 3;
* neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 236 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2013-05, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz