Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-04

ZK-02-2013-04.doc  ZK-02-2013-04pr01.pdf  ZK-02-2013-04pr02.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-02-2013-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra poskytlo Kraji Vysočina účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí ve výši 3 235 000 Kč
(ZK-02-2013-04, př. 1). Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR). Dotace je Kraji Vysočina poskytována každoročně a slouží na zabezpečení požární ochrany v regionu. Dotace je poskytována oproti žádosti kraje, kterou zpracovává odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s HZS kraje. Její výše se odvíjí od počtu a kategorií jednotek zařazených do plánu plošného pokrytí kraje. Kraj dotaci rozděluje v souladu s podmínkami stanovenými GŘ HZS ČR vybraným obcím
(ZK-02-2013-04, př. 1). Dotace je určena prioritně na výdaje:
* na zabezpečení akceschopnosti JSDH;
* na odbornou přípravu;
* za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Součástí rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace je i rozpis rozdělení první části dotace vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II a na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. V první etapě bude rozděleno celkem 1 250 000 Kč.
Návrh řešení Navrhuje se rozdělit na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra první část dotace obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce, a to těmto vybraným obcím:
1. na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
- Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 100 000 Kč;
- Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 100 000 Kč;
- Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 100 000 Kč;
- Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 100 000 Kč;
- Město Počátky (IČO 248843) 100 000 Kč;
- Město Přibyslav (IČO 268097) 100 000 Kč;
- Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 100 000 Kč;
- Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
- Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542) 100 000 Kč;
- Obec Želetava (IČO 290751) 100 000 Kč;
2. Na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru:
- Obec Dukovany (IČO 00289329) 50 000 Kč;
- Město Habry (IČO 00267422) 100 000 Kč;
- Městys Nový Rychnov (IČO 248738) 50 000 Kč;
- Městys Štoky (IČO 00268356) 50 000 Kč;
V současné době nelze rozdělit dotaci od MV v celé výši, protože na začátku roku není možné určit všechny výdaje obcí, zejména ty, které souvisí s výjezdy JSDH mimo jejich územní obvod a výdaje na odbornou přípravu. Tyto Informace budou známy až v průběhu roku. Návrh na rozdělení zbývající části dotace bude předložen ve druhé polovině letošního roku. Podkladem pro návrh rozdělení bude věcný rozpis předložený ředitelem HZS kraje, s přihlédnutím k § 26 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Při rozdělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně technickému vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy JSDH obcí.
StanoviskaRada kraje doporučuje svým usnesením 0447/09/2013/RK Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2013 v celkové výši 1 250 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 3 235 000 Kč - na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00608.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2013 v celkové výši 1 250 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
1. na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce kategorie JPO II:
- Město Golčův Jeníkov (IČO 267406) 100 000 Kč;
- Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 289507) 100 000 Kč;
- Město Moravské Budějovice (IČO 289931) 100 000 Kč;
- Město Nové Město na Moravě (IČO 294900) 100 000 Kč;
- Město Počátky (IČO 248843) 100 000 Kč;
- Město Přibyslav (IČO 268097) 100 000 Kč;
- Město Světlá nad Sázavou (IČO 268321) 100 000 Kč;
- Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
- Město Ždírec nad Doubravou (IČO 268542) 100 000 Kč;
- Obec Želetava (IČO 290751) 100 000 Kč;
2. na mzdové výdaje a zákonné a sociální pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru:
- Obec Dukovany (IČO 289329) 50 000 Kč;
- Město Habry (IČO 267422) 100 000 Kč;
- Městys Nový Rychnov (IČO 248738) 50 000 Kč;
- Městys Štoky (IČO 268356) 50 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz