Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-105

ZK-05-2010-105.doc  ZK-05-2010-105pr01.doc  ZK-05-2010-105pr02.doc  ZK-05-2010-105pr03.doc  ZK-05-2010-105pr04.doc
Číslo materiálu105
Číslo jednacíZK-05-2010-105
NázevRegionální operační program - změna financování
Zpracoval K. Kotrba, M. Černý
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuDne 3. 9. 2010 kraje obdržely k připomínkám materiál nazvaný Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných zdrojů , který by měl být schválen resp. vydán usnesením Vlády České republiky.
Návrh Pravidel i uplatněné připomínky jsou uvedeny v materiálu ZK-05-2010-105, př. 1 a př. 2.
Uvedený návrh mění v průběhu realizace nastavený systém financování a pro kraje bude znamenat zásadní zásah do jeho ekonomiky.
Návrh, kterým je zásadně a bezdůvodně měněn systém kofinancování pouze u jednoho z typů operačních programů, je nesystémový a účelově postavený tak, aby přeléval zadlužování ze státního rozpočtu na ostatní veřejné rozpočty - rozpočty krajů.
Odhad dopadů u projektů v současné době již sesmluvněných je pro území kraje Vysočina cca 150 mil. Kč, z toho přísluší cca 50 mil. Kč kraji jako instituci (právnické osobě), cca 50 mil. Kč soukromým žadatelům (příjemcům), cca 50 mil. Kč žadatelům (příjemcům) z řad obcí a neziskových organizací a ostatních subjektů. Podrobnější rozbor je uveden v materiálu ZK-05-2010-105, př. 3.
O celé situaci byly informování příjemci finančních prostředků z ROP. Informace je uvedena v materiálu ZK-05-2010-105, př. 4.
Návrh řešení Hejtman kraje navrhuje Zastupitelstvu kraje Vysočina
1) vzít na vědomí
- připomínky kraje Vysočina uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení,
- odhad dopadů navrhovaného opatření dle materiálu ZK-05-2010-105, př. 3,
- informace zaslané příjemcům dle materiálu ZK-05-2010-105, př. 4,
2) vyjádřit nesouhlas s postupem Vlády České republiky, kterým je zásadně a bezdůvodně měněn systém kofinancování pouze u jednoho z typů operačních programů
3) požádat Vládu České republiky o přehodnocení navrhovaného řešení a zachování kofinancování regionálních operačních programů ve výši 7,5 procenta podle rámcového rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* připomínky kraje Vysočina uplatněné v rámci meziresortního připomínkového řízení;
* odhad dopadů navrhovaného opatření dle materiálu ZK-05-2010-105, př. 3;
* informace zaslané příjemcům dle materiálu ZK-05-2010-105, př. 4;
vyjadřuje
nesouhlas s postupem Vlády České republiky, kterým je zásadně a bezdůvodně měněn systém kofinancování pouze u jednoho z typů operačních programů;
žádá
Vládu České republiky o přehodnocení navrhovaného řešení a zachování kofinancování regionálních operačních programů ve výši 7,5 procenta podle rámcového rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR z roku 2007.
Odpovědnost zastupitelstvo kraje
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz