Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-104

ZK-05-2010-104.doc  ZK-05-2010-104pr01.pdf  ZK-05-2010-104pr02.pdf
Číslo materiálu104
Číslo jednacíZK-05-2010-104
NázevZápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Zpracoval Z. Dobrý
Předkládá Z. Dobrý
Počet příloh
Popis problémuNa základě Pravidel kontrolní činnosti schválených ZK-05-2001-13, př. 1 předkládá předseda příslušného výboru zápis z kontroly zastupitelstvu kraje.
Návrh řešení Viz zápis z kontroly.
StanoviskaFinanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schválil Zápis o provedení kontroly č. 3/2010 , který se týkal kontroly hospodaření v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. za rok 2009 dne 7. 9. 2010.
Doporučil Radě kraje Vysočina hledat řešení pro vhodnější uskladnění sbírkových fondů Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. a uložil předsedovi finančního výboru předložit zápis Zastupitelstvu kraje Vysočina dne 21. 9. 2010.
Stanovisko ředitele Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o. (kontrolované osoby) je přílohou zápisu o kontrole.
Rada kraje Vysočina projednala materiál na svém zasedání č. 29/2010 dne 20. 9. 2010
a doporučila zastupitelstvu kraje vzít Zápis o provedení kontroly č. 3/2010 na vědomí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010.
Odpovědnost předseda finančního výboru
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz