Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-98

ZK-05-2010-98.doc  ZK-05-2010-98pr01.xls
Číslo materiálu98
Číslo jednacíZK-05-2010-98
NázevVýsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina
Zpracoval M. Vencovská
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předložení výsledků veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010.
Místní Agenda 21 (dále také jen MA21 ) jako metoda kvality ve veřejné správě, podle které kraj postupuje již od roku 2004, je v ČR sledována v Databázi MA21. Jedním z povinných kritérií v kategorii C, ve které je zařazen i kraj Vysočina, je uspořádání veřejného fóra kraje pro vyhledání největších problémů . Kraj Vysočina je prvním z krajů, který této kategorie dosáhl, ale veřejná fóra jsou podle metodického postupu Národní sítě zdravých měst ČR již tradičně pořádána v řadě měst (Chrudim, Vsetín, Kopřivnice, Litoměřice, Praha-Libuš, Prostějov, Ústí n. Labem,...).
Usnesením 0280/07/2010/RK Rada kraje bere na vědomí konání Fóra Zdravého kraje Vysočina dne 18. 3. 2010 byla rada kraje o konání fóra informována. Tématické rozdělení kulatých stolů, ve kterých byly problémy hledány, bylo vybráno v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina.
147 účastníků veřejného fóra z řad odborné veřejnosti identifikovalo 10 největších problémů . V následně vyhlášené anketě, která není samostatným statistickým šetřením, ale slouží pouze pro ověření problémů definovaných odborníky, bylo 7 problémů z 10 identifikovaných potvrzeno hlasujícími z řad veřejnosti. Anketa je také motivačním nástrojem pro občany kraje, který zvyšuje zájem veřejnosti o rozhodování veřejné správy. 7 takto zjištěných problémů viz ZK-05-2010-98 př. 1 jsou nyní k dispozici kraji pro další práci s nimi. Výsledky práce s jednotlivými problémy budou vyhodnoceny na příštím veřejném fóru.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010, dle materiálu ZK-05-2010-98 př.1..
StanoviskaRada kraje na svém jednání dne 7. 9. 2010 usnesením č. 1356/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010, dle materiálu RK-28-2010-27, př. 1; uložila odboru regionálního rozvoje ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, pracovat na návrzích řešení problémů uvedených v materiálu RK-28-2010-27, př. 1 a o výsledcích informovat Radu kraje Vysočina před konáním dalšího veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
výsledky veřejného Fóra Zdravého kraje Vysočina, které se konalo dne 18. 3. 2010, dle materiálu ZK-05-2010-98, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 21. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz