Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-96

ZK-05-2010-96.doc  ZK-05-2010-96pr02.pdf  ZK-05-2010-96pr03.pdf
Číslo materiálu96
Číslo jednacíZK-05-2010-96
NázevProjekt Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+
Zpracoval G. Grycová, I. Fryšová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ), kde kraj Vysočina bude partnerem projektu.
Usnesením č. 1027/21/2010/RK Rada kraje Vysočina schválila účast kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ připravovaného v OP AT-CZ a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti o poskytnutí podpory projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v OP AT-CZ (Rada kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako partnera v projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ připravovaného v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti o poskytnutí podpory projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zpracoval ve spolupráci s projektovými partnery (Jihomoravský kraj - vedoucí partner, Úřad zemské vlády Dolního Rakouska, město Vídeň, Weinviertel Management, Projektový spolek Waldviertel - partneři) projektovou žádost, viz materiál ZK-05-2010-96, př.1. Při přípravě projektu se projektoví partneři shodli na změně názvu projektu z pracovního názvu Partnerství PRO 2013+ na Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+.
Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je Čestné prohlášení projektového partnera (ZK-05-2010-96, př.2), které se skládá ze dvou částí. První, která končí odstavcem V případě, že zdrojem části.....doplatil vzniklý rozdíl, obsahuje závazek spolufinancování projektu, může být splněna pouze usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina:
- prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-96, př. 2., část první,
- rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 viz materiál ZK-05-2010-96, př. 3.,
- schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na spolufinancování projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ ; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
Materiály ZK-05-2010-96, př. 2. a ZK-05-2010-96, př. 3. budou tvořit součást projektové žádosti.
StanoviskaOdbor ekonomický: Finanční podíl kraje v uvedeném projektu bude 10% z celkových způsobilých výdajů (334 915 Kč). Pokud ve Fondu strategických rezerv nebudou dostatečné zdroje na financování projektu, bude muset kraj využít cizích zdrojů.
Usnesením č. 1359/28/2010/RK Rada kraje Vysočina vzala na vědomí změnu názvu projektu uvedeného v usnesení č. 1027/21/2010/RK na Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ ; prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-96, př. 2, část druhá; schválila znění projektové žádosti projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ dle materiálu RK-28-2010-96, př.1., uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit projektovou žádost do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013; doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč);
* rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-28-2010-96, př. 3;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na spolufinancování projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ ; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
* prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2010-96, př. 2 v části první.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* účast kraje Vysočina jako partnera v projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 13.670 €; tj. 334 915 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,50 Kč);
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 349 150 Kč (1 euro = 24,50 Kč) na zvláštní účet kraje Partnerství PRO 2013+ určený na spolufinancování projektu Partnerství Rakousko - Česká republika ve Středoevropském regionu - PRO 2013+ ; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2010-96, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2010-96, př. 2 v části první.
Odpovědnost ORR
Termín 5. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz