Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-80

ZK-05-2010-80.doc  ZK-05-2010-80pr01.xls  ZK-05-2010-80pr02.xls  ZK-05-2010-80pr03.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-05-2010-80
NázevNávrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, E. Fojtlová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuRada kraje vyhlásila na jednání dne 13. 7. 2010 Druhou výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky s tím, že ve schváleném rozpočtu kraje jsou vyčleněny finance k tomuto účelu ve výši 550 000,- Kč. V rámci prvního kola Výzvy k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky bylo vyčerpáno celkem 376 000,- Kč. Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí širokou škálu aktivit, jsou časově dobře dostupné, otevřené pro všechny zájemce, podporují rozvoj zapojených osob a spolupracují s místní komunitou. Na základě této výzvy byly shromážděny žádosti poskytovatelů a jmenována hodnotící komise. Vyhodnocením tohoto dotačního řízení se zabývala hodnotící komise jmenovaná radou kraje a doplněná Komisí sociální a pro protidrogovou politiku. Jednání komise proběhlo 23. 8. 2010, kdy bylo rozhodnuto a návrhy komise byly následně zpracovány. Materiály z dotačního řízení (žádosti a zápis z hodnotící komise) jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení hodnotící komise byl zpracován návrh na dotace kraje pro oblast prorodinné politiky uvedený v materiálu
ZK-05-2010-80, př. 1 a dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 2.
Předložené žádosti prokázaly, že projekty v oblasti prorodinné politiky jsou důležitou součástí nabídky sociálně orientovaných aktivit v kraji Vysočina. Poskytovatelé těchto programů v průběhu celého týdne nabízí svým uživatelům aktivity zaměřené na možnost dalšího vzdělávání, osobnostní rozvoj, nové náměty na vyplnění volného času, možnost sdílení a konzultací problémů v oblasti rodinného života a maminkám na mateřské nebo rodičovské dovolené potom možnost prevence sociální izolace.
Návrh řešení Navrhujeme poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 1 a ZK-05-2010-80, př. 2. Dále navrhujeme schválení vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 3.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1396/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje
* rozhodnout poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 120 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-28-2010-67, př. 2;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-28-2010-67, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu RK-28-2010-67, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši
120 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2010-80, př. 3 pro projekty uvedené v materiálu ZK-05-2010-80, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz