Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-78

ZK-05-2010-78.doc  ZK-05-2010-78pr01.xls
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-05-2010-78
NázevZměna usnesení zastupitelstva kraje
Zpracoval M. Pech, M. Doleželová, K. Ubr
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je změna usnesení zastupitelstva kraje.
V květnu 2010 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0213/03/2010/ZK poskytnout dary v celkové výši 2 678 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím vyjmenovaným v materiálu ZK-03-2010-54, př. 4. V rámci kontrolních procesů bylo při vyhotovování smlouvy pro obec Vícenice u Náměště nad Oslavou zjištěno nesprávné IČ (záměna s IČ Vícenic u Moravských Budějovic).
Změnou usnesení je potřebné doplnit do materiálu správné IČ. Starosta obce byl o záležitosti a jejím řešení informován omluvným dopisem.
Návrh řešení OŠMS navrhuje změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010, a to nahrazením materiálu ZK-03-2010-54, př. 4 materiálem ZK-05-2010-78, př. 1. V nové příloze se původní text Vícenice nahrazuje textem Vícenice u Náměště nad Oslavou a číslo 44065531 číslem 00599174 .
StanoviskaRada kraje usnesením 1391/28/2010/RK ze dne 7. 9. 2010 doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010 tak, že se materiál ZK-03-2010-54, př. 4 nahrazuje materiálem RK-28-2010-62, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0213/03/2010/ZK ze dne 11. 5. 2010 tak, že se materiál ZK-03-2010-54, př. 4 nahrazuje materiálem ZK-05-2010-78, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz