Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-76

ZK-05-2010-76.doc  ZK-05-2010-76pr01.doc  ZK-05-2010-76pr02.doc  ZK-05-2010-76pr03.doc  ZK-05-2010-76pr04.doc  ZK-05-2010-76pr05.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-05-2010-76
NázevZměny ve zřizovací listině
Zpracoval6 Změny ve zřizovací listině pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2010 dne 21. 9. 2010 zpracovali: M. Pech
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace. Ředitel příspěvkové organizace s názvem Střední škola stavební Třebíč požádal o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti a Pronájem a půjčování věcí movitých . Na základě těchto živnostenských oprávnění bude škola pronajímat sportoviště a movité věci, které dosud pronajímala v rámci hlavní činnosti. Vydáním těchto živnostenských listů dosáhne škola efektivnějšího využívání majetku v době, kdy není využíván pro hlavní činnost. Příjmy z pronájmu nemovitostí bude škola účtovat do doplňkové činnosti a budou zahrnuty v daňovém přiznání jako příjmy z pronájmu. Aby mohla příspěvková organizace tuto činnost vykonávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině. Předpokládané výnosy z doplňkové činnosti budou činit cca 200 000 Kč ročně a přinesou zisk cca 100 000 Kč ročně.
Ředitelka příspěvkové organizace s názvem Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o Ubytovací služby . Na základě nového živnostenského oprávnění bude domov mládeže ubytovávat studenty z Vysoké školy polytechnické Jihlava. Příjmy z ubytování vysokoškoláků bude domov mládeže účtovat v rámci doplňkové činnosti. Aby mohla příspěvková organizace tuto činnost vykovávat, musí mít předmět činnosti zapsán ve zřizovací listině. Předpokládané výnosy z doplňkové činnosti budou činit cca 160 000 Kč ročně a přinesou zisk cca 8 000 Kč ročně.
Zároveň upravujeme přílohy č. 3. zřizovacích listin tak, aby byly v souladu s nařízením č. 278/2008 Sb. o obsahových náplní jednotlivých živností a zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.
Do souladu s živnostenským zákonem upravujeme rovněž přílohy č. 3 zřizovacích listin následujících příspěvkových organizací: Střední školy průmyslové Jihlava, Hotelové školy Třebíč a Střední školy automobilní Jihlava. Přílohy č. 3 zřizovacích listin jmenovaných příspěvkových organizací se upravují z důvodu současného neúplného znění oboru č. 72 s názvem Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, včetně lektorské činnosti , který je zařazen do živností volných.
Návrh řešení V materiálu ZK-05-2010-76, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy stavební Třebíč obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2010-76, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2010-76, př. 3 je předložen návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Jihlava obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2010-76, př. 4 je předložen návrh Dodatku č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelové školy Třebíč obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
V materiálu ZK-05-2010-76, př. 5 je předložen návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední školy automobilní Jihlava obsahující změnu textu přílohy č. 3 zřizovací listiny.
StanoviskaStanovisko rady kraje
Rada kraje usnesením 1393/28/2010/RK na svém jednání dne 7. 9. 2010 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 1;
* Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 2;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 3;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 4;
* Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 5.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 1;
* Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 2;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 3;
* Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Třebíč dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 4;
* Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola automobilní Jihlava dle materiálu ZK-05-2010-76, př. 5.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz