Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-67

ZK-05-2010-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-05-2010-67
NázevUdělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
Zpracoval K. Lisá
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu v rámci 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Podzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se Podzimní knižní veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo mnoho doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 je v rámci konání knižního veletrhu pořádána řada autogramiád a autorských čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti patří Podzimní knižní veletrh k největším knižním veletrhům v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje každoročně své knihy přibližně 180 nakladatelů, přijíždí sem několik stovek odborných návštěvníků z celé České republiky a přichází sem kolem
13 000 návštěvníků - čtenářů z Vysočiny a řady dalších míst.
V rámci letošního 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu, který se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2010 budou uděleny ceny za nejkrásnější knihy v tradičních kategoriích: Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu, Cena města Havlíkův Brod za nejkrásnější beletristickou knihu, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za nejkrásnější dětskou knihu a Cena Evropské akademie pro demokracii za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury. O vítězné knize v každé kategorii rozhodne porota, složená z knihovníků a odborných pracovníků kraje Vysočina, formou bodového hodnocení knih zaslaných do soutěže. Ceny budou předány na slavnostním večeru dne 22. října 2010 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje zastupitelstvu kraje udělit v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši
60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 byla na kapitole Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury na Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou knihu schválena finanční částka ve výši 60 tis. Kč.
Rada kraje materiál na svém zasedání dne 7. 9. 2010 projednala a svým usnesením č. 1377/28/2010/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz