Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-51

ZK-05-2010-51.doc  ZK-05-2010-51pr01.doc  ZK-05-2010-51pr02.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-05-2010-51
NázevPředání pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší předání získaného pozemku v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření organizaci Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.
Kraj Vysočina získal koupí od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví pozemek par. č. 203/1 zahrada o výměře 3 569 m2 v k. ú. a obci Břevnice. Tento pozemek je součástí odloučeného areálu Domova pro seniory Havlíčkův Brod a jeho užívání bylo prozatímně řešeno nájemní smlouvou. Po dobu trvání nájemního vztahu bylo s pozemkovým fondem vedeno jednání o převodu tohoto pozemku do vlastnictví kraje Vysočina. O jeho nabytí do vlastnictví kraje rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0025/01/2008/ZK. Toto usnesení neřešilo předání pozemku k hospodaření PO kraje Domov pro seniory Havlíčkův Brod, která tento majetek potřebuje k zajištění činnosti. Ode dne 28. 7. 2010 přešlo vlastnické právo k tomuto pozemku na kraj Vysočinu.
Návrh řešení Odbor majetkový, vzhledem k výše uvedenému, navrhuje předat pozemek par. č. 203/1 v k. ú. a obci Břevnice k hospodaření organizaci Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Hospodaření bude organizaci převedeno dodatkem zřizovací listiny uvedené organizace.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1335/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2010-07, př. 1.
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-51, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz