Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-48

ZK-05-2010-48.doc  ZK-05-2010-48pr01.doc  ZK-05-2010-48pr02.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-05-2010-48
NázevZměna hospodaření se svěřeným majetkem kraje v k.ú. Humpolec
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyjmutí budovy č.p. 384 v Humpolci z hospodaření Školního statku Humpolec a předání majetku do užívání České zemědělské akademii v Humpolci, střední školy.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem objektu č.p. 384 postaveného na par. č. st. 528/1 a pozemku par. č. st. 528/1 o výměře 582 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše v obci a k. ú. Humpolec. Uvedené nemovitosti byly předány zřizovací listinou do hospodaření Školního statku Humpolec, Dusilov 384, který nemovitosti již nepotřebuje ke své činnosti. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, využije objekt č.p. 384 k provozování domova mládeže. Změna správce, uživatele nemovitého majetku bude provedena prostřednictvím dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 17 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-05-2010-48, př. 1 a dodatek č. 14 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-05-2010-48, př. 2, kterými je prováděna změna hospodaření se svěřeným majetkem ve vlastnictví kraje Vysočina, tj. budovy č.p. 384 včetně součástí a příslušenství a zastavěného pozemku par. č. st. 538/1 v k.ú. a obci Humpolec.
StanoviskaRada kraje usnesením 1198/25/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* dodatek č. 17 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu
RK-25-2010-11, př. 1;
* dodatek č. 14 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-25-2010-11, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* dodatek č. 17 Zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu
ZK-05-2010-48, př. 1;
* dodatek č. 14 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-05-2010-48, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz