Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-37

ZK-05-2010-37.doc  ZK-05-2010-37pr01.doc  ZK-05-2010-37pr02.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíZK-05-2010-37
NázevKoupě pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval F. Vak
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší koupi pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0270/04/2010/ZK rozhodlo o prodeji pozemků par. č. 211/1, par. č. 211/5, par. č. 211/6 a par. č. 211/3 nově oddělených geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku par. č. 211 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod nacházejícího se u areálu Gymnázia Havlíčkův Brod a navazujícího konkrétně na tělocvičnu této organizace. Uvedené pozemky budou v nejbližší době prodány do vlastnictví jednotlivých žadatelů. Aby byl zachován podél tělocvičny manipulační prostor cca 2,5 m je třeba nabýt do vlastnictví kraje pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Vlastníkem tohoto pozemku je společnost VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o., se sídlem v Havlíčkově Brodě, IČ 25997459.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 oddělený geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku st. par. č. 250 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod od společnosti VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o., odkoupit za kupní cenu 1600 Kč/m2, tj. 3 200 Kč. Navržená kupní cena odpovídá ceně obvyklé za jakou lze obdobnou nemovitost v uvedeném místě a čase koupit. Za tuto cenu kraj Vysočina prodává v tomto místě pozemky výše uvedené.
Nabytý pozemek bude majetkovému správci předán dodatkem zřizovací listiny k hospodaření.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 3996 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod od společnosti VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o. do vlastnictví kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 1264/27/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku st. par. č. 250 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví společnosti VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o., se sídlem Humpolecká 215, 580 01 Havlíčkův Brod IČ 259 97 459 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 200 Kč.
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 3996 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 6105-1261/2009 z pozemku st. par. č. 250 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví společnosti VAŇKÁT - AGROMARKET, s. r. o., se sídlem Humpolecká 215, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 259 97 459 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 200 Kč;
schvaluje
dodatek č. 9 Gymnázia Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-05-2010-37, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz