Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-18

ZK-05-2010-18.doc  ZK-05-2010-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-05-2010-18
NázevDodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) požádala o zřízení interního auditu jako funkčně nezávislého institutu.
Z důvodu zřízení interního auditu na KSÚSV je zapotřebí dodatkem zřizovací listiny provést změnu zřizovací listiny KSÚSV.
Zřizovací listina KSÚSV byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 a doplněna Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací schváleným usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006.
Návrh řešení Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství zpracoval návrh dodatku zřizovací listiny KSÚSV, dle materiálu ZK-05-2010-18, př. 1, kterým je reagováno na výše uvedený požadavek KSUSV zřídit samostatný interní audit a navrhuje Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit dodatek zřizovací listiny.
Současně zřízení interního auditu na KSÚSV nezbavuje zřizovatele příspěvkové organizace práva na výkon veřejnosprávní kontroly.
StanoviskaOddIA bez připomínek
OddPKŽÚ bez připomínek
Ř SEP Ing. Janoušková bez připomínek
Ř SRR RNDr. Ing. Černý MBA bez připomínek

Rada kraje Vysočina doporučila usnesením 1278/27/2010/RK schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-27-2010-26, př.1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-18, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz