Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-15

ZK-05-2010-15.doc  ZK-05-2010-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-05-2010-15
NázevSmlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč
Zpracoval P. Málek, P. Pavlinec
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuRealizací projektu krajské optické páteřní sítě ROWANet ve městě Třebíč, došlo k připojení Nemocnice Třebíč, detašovaného pracoviště krajského úřadu a ZZS. Poslední míle od přípojného bodu sítě ROWANet jsou řešeny Multi-Módovou (MM) technologií, která nedovoluje další rozvoj sítě z důvodu zastaralosti a nejasných majetkových vztahů. Na základě smlouvy o společném postupu s městem Třebíč chceme zrealizovat kapacitní optickou trasu na zájmové body KrÚ a města.
Návrh řešení OI doporučuje opustit zastaralou a majetkově nejasnou MM trasu a přeorientovat se na perspektivní technologii kapacitního optického vlákna v rámci společné spolupráce s městem Třebíč. Pokládka optických kabelů je samozřejmě finančně náročnou investicí - aby došlo, k co nejefektivnějšímu využití finančních prostředků, navrhujeme smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-5-2010-15, př. 1 a následně i po podpisu smlouvy i zakázky malého rozsahu společně s Městem Třebíč. Dojde tedy ve své podstatě ke sdílení optického kabelu, a to zejména v páteřních (společných) trasách s důrazem na minimalizaci nákladů. Taktéž dojde k rozšíření možnosti připojení i pro další subjekty v současnosti bez možnosti připojení na optiku.
OI odhaduje finanční náročnost do 2 milionů korun, celkový počet koncových bodů na optickém vlákně na >=14, realizaci formou 2 až 3 veřejných zakázek rozloženou do 2 až 3 let. Náklady na výstavbu na straně kraje budou hrazeny z navrhovaného rozpočtu kapitola Informatika, náklady výstavby sítě ROWANet.
Zastupitelstvu kraje se navrhuje rozhodnout o uzavření smlouvy o společném postupu dle materiálu ZK-05-2010-15, př. 1, na jejímž základě dojde k vypsaní zakázky malého rozsahu.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Rada kraje usnesením č. 1380/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Třebíč, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Třebíč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-05-2010-15, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz