Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-14

ZK-05-2010-14.doc  ZK-05-2010-14pr01.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-05-2010-14
NázevSmlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina
Zpracoval T. Mrázková, P. Pavlinec
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuPři budování technologických center kraje Vysočina a Plzeňského kraje se oba kraje dohodly, že navážou na dosavadní dlouhodobou neformální spolupráci v oblasti rozvoje ICT v krajích a k vzájemnému prospěchu využijí zkušenosti s projekty jako je projekt Technologické centrum Plzeňského kraje a Technologické centrum kraje Vysočina.
Tuto spolupráci upravuje smlouva uvedená v materiálu ZK-05-2010-14, př. 1.
Návrh řešení Předmětem smlouvy je partnerství a vzájemná spolupráce Plzeňského kraje a kraje Vysočina při návrhu a specifikaci technického řešení Technologického centra obou krajů a spolupráce při návrhu a využívání regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje a kraje Vysočina .
Tato smlouva je konstruována jako symetrická, kdy oba její účastníci jsou si partnery a současně realizátory vlastních projektů (Plzeňský kraj - síť CamelNET, kraj Vysočina - síť ROWANet). Obsahem smlouvy je způsob vzájemné komunikace a informovanosti, dále rozsah aktivní součinnosti a v neposlední řadě vymezení závazků obou smluvních stran. Smlouva je bezúplatná a je uzavírána za účelem vybudování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Rada kraje usnesením č. 1382/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při budování Regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje, kraje Vysočina, jejím rozšiřování, při rozvoji Technologického centra Plzeňského kraje a kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu s Plzeňským krajem dle materiálu ZK-05-2010-14, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz