Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-102

ZK-05-2010-102.doc  ZK-05-2010-102pr01.doc
Číslo materiálu102
Číslo jednacíZK-05-2010-102
NázevZávěry Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá D. Oulehla
Počet příloh
Popis problémuLegislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen LVZKV ) projednal a schválil návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu ZK-05-2010-102, uložil předsedovi LVZKV předložit tyto návrhy Zastupitelstvu kraje Vysočina k projednání a doporučil Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout návrhy na opatření dle materiálu ZK-05-2010-102.

Rada kraje Vysočina vzala usnesením č. 1217/25/2010/RK ze dne 10. 8. 2010 na vědomí závěry a návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu ZK-05-2010-102 a doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina uložit Krajskému úřadu kraje Vysočina realizovat navržená opatření dle materiálu ZK-05-2010-102.
Návrh řešení Předseda LVZKV navrhuje Zastupitelstvu kraje Vysočina
a) vzít na vědomí závěry a návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu ZK-05-2010-102
b) uložit Krajskému úřadu kraje Vysočina realizovat navržená opatření dle materiálu
ZK-05-2010-102.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
závěry a návrhy na opatření plynoucí z přezkumu komplexu zásad Zastupitelstva kraje Vysočina v oblastech školství a kultura dle materiálu ZK-05-2010-102;
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina realizovat navržená opatření dle materiálu ZK-05-2010-102.
Odpovědnost předseda LVZKV
Termín 30. 9. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz