Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-100

ZK-05-2010-100.doc  ZK-05-2010-100pr01.pdf  ZK-05-2010-100pr02.doc  ZK-05-2010-100pr03a.pdf  ZK-05-2010-100pr03b.pdf  ZK-05-2010-100pr04.doc
Číslo materiálu100
Číslo jednacíZK-05-2010-100
NázevPoskytnutí dotací na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle Zásad Zastupitelstva kraje 11/08 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval P. Holý
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace projektům nestátních neziskových organizací (dále jen NNO ) dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů NNO v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen zásady ).
Na základě usnesení č. 0370/05/2008/ZK ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008 konaného dne 16. 9. 2008 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2008-82, př. 1upr1. ) schválilo zastupitelstvo kraje zásady na dofinancování projektů NNO, které byly realizovány v oblasti podpory 3.2, byly metodickým pokynem Úřadu regionální rady Jihovýchod nesprávně zařazeny mezi veřejné NNO a na jejich financování se podílelo město nebo obec v místě realizace ve výši minimálně 5% uznatelných výdajů projektu.
Do dnešního dne byly Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) doručeny dvě žádosti o dofinancování (viz materiály ZK-05-2010-100, př. 1 a ZK-05-2010-100, př. 3).
Žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti, stanovených zásadami.
Návrh řešení Navrhuje se Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací. Celková výše finančních prostředků alokovaná na zásady, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, je 7 200 tis. Kč, celková výše dotací nárokovaných žadateli je 5 615 913,23 Kč.
StanoviskaRada kraje doporučila na svém jednání dne 7. 9. 2010 usnesením 1357/28/2010/RK Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle materiálů RK-28-2010-28, př. 2 a RK-28-2010-28, př. 4 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací dle materiálů ZK-05-2010-100, př. 2 a ZK-05-2010-100, př. 4 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz