Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-10

ZK-05-2010-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-05-2010-10
NázevNemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče - projektová žádost
Zpracoval I. Fryšová, S. Lemperová, B. Šprynarová, E. Jozífek, O. Homola, D. Buřičová
Předkládá J. Běhounek, M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o dopracování projektové žádosti projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče Jihlava (dále jen PUIP ).
Usnesením č. 1525/33/2009/RK Rada kraje Vysočina uložila Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projektovou žádost k investičnímu záměru Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče podle materiálů RK-33-2009-44, př. 2 a RK-33-2009-44, př. 3 a předložit ji ke schválení radě kraje (Rada kraje ukládá Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projektovou žádost k investičnímu záměru Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče podle materiálů RK-33-2009-44, př. 2 a RK-33-2009-44, př. 3 a předložit ji ke schválení radě kraje; řediteli Nemocnice Jihlava, p. o. zařadit investiční akci Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče, projektová dokumentace do investičního plánu v roce 2010; doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu).
Usnesením č. 0475/06/2009/ZK Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo převod finančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků ve výši max. 357,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu
V souladu s usnesením č. 1525/33/2009/RK byla projektová dokumentace k projektu uhrazena krajem Vysočina s tím, že o danou částku ve výši 8 660 000 Kč bude snížen rozpočet nemocnice Jihlava.
Návrh řešení Odbor majetkový (dále jen OM ), Odbor zdravotnictví (dále jen OZ ) a Odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR ) Krajského úřadu kraje Vysočina doporučují Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče ; na zpracování projektové dokumentace stavby.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření na kapitole Zdravotnictví.

Usnesením č. 1175/24/2010/RK Rada kraje Vysočina uložila Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 a předložit žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod do 30. 7. 2010 s tím, že pokud nebude na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 21. 9. 2010 schváleno navýšení spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena; prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2010-89, př. 3; vzala na vědomí rozpočet projektu dle materiálů RK-24-2010-89, př. 1 a RK-24-2010-89, př. 2; doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče ; na zpracování projektové dokumentace stavby.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče ; na zpracování projektové dokumentace stavby.
Odpovědnost ORR, OM, OZ
Termín 30. 7. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz