Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-09

ZK-05-2010-09.doc  ZK-05-2010-09pr01.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-05-2010-09
NázevProjekt - Pavilon urgentní a intenzivní péče
Zpracoval I. Fryšová, O. Homola, D. Buřičová
Předkládá J. Běhounek, M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení navýšení spolufinancování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče .
Usnesením č. 1175/24/2010/RK Rada kraje Vysočina uložila Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 a předložit žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod do 30. 7. 2010 s tím, že pokud nebude na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 21. 9. 2010 schváleno navýšení spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena (Rada kraje ukládá Odboru majetkovému, Odboru zdravotnictví a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 a předložit žádost projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-24-2010-89, př. 3 Regionální radě regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod do 30. 7. 2010 s tím, že pokud nebude na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina konaného dne 21. 9. 2010 schváleno navýšení spolufinancování projektu, bude projektová žádost stažena; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2010-89, př. 3;bere na vědomí rozpočet projektu dle materiálů RK-24-2010-89, př. 1 a RK-24-2010-89, př. 2;doporučuje zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, o částku 8 660 000 Kč u Nemocnice Jihlava (ÚZ 00051) a převodu finančních prostředků ve stejné výši na zvláštní účet projektu Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní a intenzivní péče ; na zpracování projektové dokumentace stavby.
Projekt byl předložen na Úřadu regionální rady NUTS2 Jihovýchod dne 30. 7. 2010 a prošel úspěšně hodnocením.
Ze zpracované projektové dokumentace vyplývají nároky na spolufinancování projektu ze strany kraje Vysočina ve výši 288 613 575 Kč (66,71 %), viz materiál ZK-05-2010-09, př.1., což je částka o 74 113 575 Kč vyšší než bylo původně plánováno. Dále je nutno do možného dalšího spolufinancování projektu započítat krytí kurzové rezervy, které může činit 0 Kč až 70 000 000 Kč.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnostem uvedených v materiálu ZK-05-2010-09, př.1. Odbor zdravotnictví, Odbor majetkový a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina doporučují Zastupitelstvu kraje Vysočina navýšení převodu finančních prostředků na spolufinancování a předfinancování projektu na zvláštní účet projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou uvolňovány postupně dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Zastupitelstvo kraje v roce 2009 schválilo převod finančních prostředků na zvláštní účet projektu ve výši 357,5 mil. Kč. Ve Fondu strategických rezerv s největší pravděpodobností nebude dostatek finančních prostředků na předfinancování projektu. S ohledem na to, že kraj bude muset využít cizích zdrojů, doporučujeme co možná nejčastější vyúčtování jednotlivých etap projektu, abychom minimalizovali potřebu předfinancování projektu ze strany kraje.

Usnesením č. 1365/28/2010/RK Rada kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 55 500 000 Kč na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 55 500 000 Kč na maximální výši 413 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR, OZ, OE, OM
Termín 5. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz