Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-06

ZK-05-2010-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-05-2010-06
NázevNávrh na zapojení vráceného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje
Zpracoval D. Buřičová, J. Kopecká
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší rozpočtové opatření v souvislosti se zapojením nároku na odpočet daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje.
Kraj se stal v souvislosti s dopadem novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinné od 1. 1. 2009 plátcem DPH. Vzhledem k tomu byla provedena série technickoorganizačních opatření k zajištění daňové optimalizace, na základě kterých může kraj Vysočina uplatňovat nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty. Největší podíl na vráceném nadměrném odpočtu daně má kapitola Zdravotnictví z realizovaných staveb, dále se na odpočtu daně podílí kapitola Krajský úřad a kapitola Informatika.
Návrh řešení Vzhledem ke skutečnosti, že uplatněné nároky na odpočet daně z přidané hodnoty jsou poměrně vysoké (za období leden až červenec 2010 ve výši 54 172 tis. Kč) navrhujeme zapojit vrácený odpočet daně z přidané hodnoty do rozpočtu kraje, a to navýšením kapitoly Zdravotnictví (prostředky určené pro nemocnice) o částku 53 772 tis. Kč, navýšením kapitoly Informatika o částku 70 tis. Kč na posílení výdajů za telefónii a navýšením kapitoly Krajský úřad o částku 330 tis. Kč na pokrytí výdajů za služby, případně na nákup investic.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1371/28/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 54 172 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 330 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace (DPH) o částku 54 172 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 53 772 tis. Kč, kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 70 tis. Kč a kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 330 tis. Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor informatiky, oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz