Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-65

ZK-01-2005-65.doc  ZK-01-2005-65pr1.doc  ZK-01-2005-65pr1upr1.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíZK-01-2005-65
NázevNominace členů Hodnotícího výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005
Zpracoval: L. Hrůza, D.Vichr
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problému

Dle schválených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen POVV) schvaluje zastupitelstvo kraje jako svůj poradní orgán Hodnotící výbor POVV (dále jen výbor). Účelem tohoto výboru je posouzení žádostí obcí, jejich svazků nebo sdružení, a zpracování návrhů na poskytnutí účelových dotací. Členy výboru jmenuje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Při sestavování tohoto výboru byly osloveny všechny politické strany zastoupené v zastupitelstvu kraje, aby navrhly své kandidáty - členy zastupitelstva kraje.
Dále bylo osloveno Sdružení obcí Vysočiny /SOV/ s žádostí o nominaci 4 zástupců a Spolek pro obnovu venkova - 1 zástupce.
Pro rok 2005 je tedy do 15ti členného výboru navrženo10 členů ZK - 2 zástupci za každou politickou stranu zastoupenou v zastupitelstvu kraje a na zbývající místa jsou navrženi zástupci SOV a Spolku pro obnovu venkova.

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
složení krajského výběrového výboru pro Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2005 dle materiálu ZK-01-2005-65, př. 1.

Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz