Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-08

ZK-01-2005-08.doc  ZK-01-2005-08pr1.tif
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-01-2005-08
NázevŽádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci
Zpracoval M. Chvátalová počet stran: 1
Předkládá F. Dohnal počet příloh: 1
Počet příloh
Popis problému

Na ekonomický odbor Krajského úřadu kraje Vysočina se obrátil starosta obce Čečkovice s žádostí o poskytnutí blíže neuvedené finanční výpomoci. Ve svém dopise uvádí, že v souvislosti s provedenou plynofikací obce je nutné splatit dluh ve výši 210 tis. Kč a příspěvek na plynový přivaděč ve výši 148 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o malou obec s omezenými vlastními zdroji a s ročním rozpočtem ve výši cca 481 tis. Kč, žádá starosta obce kraj Vysočina o pomoc při řešení této nepříznivé situace.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že v daném případě nebyla splněna "Kritéria pro posuzování žádostí obcí o dotace nebo půjčky" schválená zastupitelstvem kraje usnesením 130/06/2002/ZK, navrhuje ekonomický odbor zamítnutí této žádosti.

Stanoviska

Rada kraje doporučila usnesením 1436/37/2004/RK zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Čečkovice o poskytnutí finanční výpomoci dle materiálu ZK-01-2005-08, př. 1, a
ukládá
krajskému úřadu obec o zamítnutí žádosti vyrozumět.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz