Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-80

ZK-01-2005-80.doc  ZK-01-2005-80pr1.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-01-2005-80
NázevZměna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Zpracoval: Z. Ludvík počet stran: 1
Předkládá M. Matějková počet příloh: 1
Počet příloh
Popis problému

Příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (dále jen "VOŠ a SPŠ") požádala o rozšíření předmětu doplňkové činnosti o praní prádla, žehlení, opravy a údržba oděvů bytového textilu a osobního zboží. Praní prádla bude VOŠ a SPŠ zajišťovat pro potřeby domova mládeže, školní jídelny Středního odborného učiliště strojírenského a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6 na základě uzavřené dohody.
Dále VOŠ a SPŠ požádala o rozšíření doplňkové činnosti o testování, měření, analýzy a kontroly. Protože má organizace odpovídající měřící přístroje, které obsluhují odborní pedagogové školy bude moci díky této činnosti provádět zkoušky tepelné analýzy (termovize) např. budov, elektrotechnických zařízení apod., nebo měření vlastností materiálů (pevnost, tvrdost, drsnost apod.) u strojírenských a stavebních materiálů místním firmám, jež mají velký zájem o zabezpečení uvedených činností v této oblasti. Tyto zkoušky by byly pro studenty školy vhodnou názornou učební pomůckou v rámci laboratorních cvičení.
Na obě doplňkové činnosti má VOŠ a SPŠ již živnostenské listy vystaveny. Aby tyto činnosti mohla vykonávat, musí mít jejich předměty zapsané ve zřizovací listině.
Návrh řešení

Předkládá se dodatek ke zřizovací listině, kterým se mění text zřizovací listiny VOŠ a SPŠ. Výnosy z doplňkové činnosti budou použity k posílení finančního krytí hlavní činnosti.
Stanoviska

Stanovisko Rady kraje Vysočina:
Rada kraje projednala materiál na jednání dne 1. 2. 2005 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, dle materiálu ZK-01-2005-80, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín do konce února 2005 zaslat dodatek VOŠ a SPŠ
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz