Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-77

ZK-01-2005-77.doc  ZK-01-2005-77pr1.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíZK-01-2005-77
NázevZměna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2
Zpracoval: Z. Ludvík počet stran: 1
Předkládá M. Matějková počet příloh: 1
Počet příloh
Popis problému
Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2 (dále jen "DDM") požádala o změnu zařazení v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen "síť škol") týkající se změny názvu organizace na Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a sídla organizace s účinností od 1. 1. 2005. Změna názvu byla vyvolána přestěhováním sídla organizace do nových prostor. Dne 26. 10. 2004 Zastupitelstva kraje Vysočina usnesením č. 365/06/2004/ZK "schválilo záměry změn v síti škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu ZK-06-2004-11, př. 2" a MŠMT již také provedlo změnu v síti škol vydaným Rozhodnutím č. j. 29 504/04-21.
Nový název a sídlo je třeba promítnout do zřizovací listiny.

Návrh řešení
Předkládá se dodatek ke zřizovací listině, kterým se mění text zřizovací listiny DDM.

Stanoviska
Stanovisko Rady kraje Vysočina:
Rada kraje projednala materiál na jednání dne 1. 2. 2005 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2 dle materiálu ZK-01-2005-77, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín do konce února zaslat dodatek DDM
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz