Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-75

ZK-01-2005-75.doc  ZK-01-2005-75pr1.doc  ZK-01-2005-75pr2.doc  ZK-01-2005-75pr3.doc  ZK-01-2005-75pr4.doc  ZK-01-2005-75pr5.xls
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-01-2005-75
NázevGrantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
Zpracoval: Z. Ludvík
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problému

Dne 27. 7. 2004 projednalo zastupitelstvo kraje dokumentaci ke grantovému schématu "Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006" (dále jen "GS") a mimo jiné "vzalo na vědomí
* pracovní verzi Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP (dále jen "Směrnice"),
* pracovní verzi Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1.1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP (dále jen "Pokyny")".
Řídící orgán (dále jen "ŘO") vydal v srpnu novou verzi Operačního manuálu pro grantová schémata, což vyvolalo změny v GS. OŠMS částečně samostatně a částečně ve spolupráci s pracovní skupinou zaměřenou na grantová schémata připomínky vypořádal. Došlo tím ke změně znění některých dokumentů (vlastní Žádosti, Směrnice, Pokynů a Výzvy).
Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 29. 9. 2004 usnesením č. 337/05/2004/ZK mimo jiné "schválilo
* Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2004-58, př. 1;
* Pokyny pro žadatele a příjemce podpory dle materiálu ZK-05-2004-58, př. 2".
V prosinci 2004 byly ŘO SROP vypracovány nové verze dokumentů, kterými se kraj Vysočina jako nositel GS musí řídit (Programový dodatek SROP verze 0.9, Operační manuál ke GS, Příručka pro příjemce pro 2. kolo výzvy, Příručka pro žadatele pro 2. kolo výzvy). Na základě těchto materiálů byly v dokumentaci grantových schémat provedeny změny, které nelze považovat za formální ve smyslu usnesení č. 337/05/2004/ZK zastupitelstva kraje.

Návrh řešení

OŠMS překládá zastupitelstvu kraje k projednání Prováděcí směrnici a Pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Stanoviska

Rada kraje na svém jednání dne 1. 2. 2005 mimo jiné "doporučila zastupitelstvu kraje:
* schválit
- Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů RK-06-2005-12, př. 2 a RK-06-2005-12, př. 3,
- Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1.2/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů RK-06-2005-12, př. 4, RK-06-2005-12, př. 5 a RK-06-2005-12, př. 6;
* zmocnit radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů."

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
* schvaluje
* Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření 3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2005-75, př. 1, a ZK-01-2005-75, př. 2;
* Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/3.2/1/2004 grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci opatření
3.2 SROP dle materiálů ZK-01-2005-75, př. 3, ZK-01-2005-75, př. 4, ZK-01-2005-75, př. 5 a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
Odpovědnost OŠMS
Termín OŠMS v průběhu měsíce února předloží upravené dokumenty Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz