Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-70

ZK-01-2005-70.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-01-2005-70
NázevŽádost obce Jiřice o poskytnutí finanční pomoci na příjezdovou komunikaci a parkoviště v průmyslové zóně Jiřice
Zpracoval: I. Ševecová
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problému

Obec Jiřice se obrátila na kraj Vysočina dopisem ze dne 1. 11. 2004 s žádostí o poskytnutí finanční pomoci na vybudování příjezdové komunikace a parkoviště pro autobusovou dopravu k nově vybudovanému závodu v průmyslové zóně Jiřice v délce 400 m. Svoji žádost odůvodňuje rozvojem podnikatelských aktivit a zvýšením zaměstnanosti v daném regionu. Práci by v roce 2005 mělo získat na 300 lidí.
Dále ji odůvodňuje tím, že nově budovaná komunikace je v těsném sousedství dálnice D1 a po dohodě s ředitelstvím dálnic může sloužit jako provizorní sjezd z dálnice v případě mimořádných událostí.
Návrh řešení

Rozpočet kraje Vysočina v roce 2005 nepočítá s dotacemi obcím na úhradu jejich provozních nebo investičních nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že v daném případě není splněno žádné z kritérií stanovených v "Kritériích pro posuzování žádostí obcí o dotace nebo půjčky", které byly schváleny zastupitelstvem kraje usnesením č. 130/06/2002/ZK dne 24. 9. 2002. (Usnesením č. 130/06/2002/ZK bylo schváleno, že Zastupitelstvo kraje schvaluje Kritéria pro posuzování žádostí obcí o poskytnutí dotace nebo půjčky).
Odbor dopravy a silničního hospodářství dle "Kritérií pro posuzování žádostí obcí o dotace nebo půjčky" schválených usnesením zastupitelstva kraje navrhuje radě kraje zamítnout žádost obce o finanční pomoc na vybudování příjezdové komunikace a parkoviště pro autobusovou dopravu k nově vybudovanému závodu v průmyslové zóně Jiřice v délce 400 m.
Stanoviska

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 1. 2005 přijala usnesení č. 0129/05/2005/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje zamítnout žádost obce Jiřice o poskytnutí dotace nebo půjčky na vybudování příjezdové komunikace a parkoviště pro autobusovou dopravu k nově vybudovanému závodu v průmyslové zóně Jiřice v délce 400 m.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
zamítá
žádost obce Jiřice o poskytnutí dotace nebo půjčky na vybudování příjezdové komunikace a parkoviště pro autobusovou dopravu k nově vybudovanému závodu v průmyslové zóně Jiřice v délce 400 m.
Odpovědnost vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz