Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-36

ZK-01-2005-36.doc  ZK-01-2005-36pr1.xls  ZK-01-2005-36pr2.doc  ZK-01-2005-36pr3.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-01-2005-36
NázevNabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje usnesením 224/04//2003/ZK schválilo prohlášení vztahující se k požadavku bezúplatného převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení v souladu s koncepcí školství kraje Vysočina. Dle § 2 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění je umožněn bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení. Odbor majetkový doplnil zpracované žádosti o bezúplatný převod nemovitostí v souladu s výše uvedeným usnesením a předložil je dle územní příslušnosti jednotlivým územním pracovištím Pozemkového fondu ČR. Územní pracoviště PF postupně zpracovávají krajem uplatněné požadavky, dokladově je doplňují a předkládají k projednání a schválení presidiu PF ČR.

Návrh řešení

Převody nemovitostí ze správy PF ČR jsou řešeny postupně v návaznosti na předložení návrhu územním pracovištěm PF ČR k projednání v presidiu PF ČR. Územní pracoviště PF ve Žďáře nad Sázavou a Územní pracoviště PF Pelhřimov na základě projednání a schválení v presidiu PF ČR předložilo návrh na bezúplatný převod nemovitostí dle soupisu uvedeného v materiálu ZK-01-2005-36, př. 1. Převáděné nemovitosti jsou nezbytné pro zajištění činnosti příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské Velké Meziříčí a příspěvkové organizace Střední odborné učiliště zemědělské Kamenice nad Lipou. Dodatkem zřizovacích listin budou jednotlivým příspěvkovým organizacím předány nemovitosti do správy.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0012/01/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-01-2005-14, př. 1


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 1;
* dodatek č. 4 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 2;
* dodatek č. 7 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-01-2005-36, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz