Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-30

ZK-01-2005-30.doc  ZK-01-2005-30pr1.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-01-2005-30
NázevBezúplatný převod nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Rada kraje Vysočina usnesením 0051/03/2005/RK schválila předložení žádosti o bezúplatný převod nemovitostí z vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina. Na těchto pozemcích bude zajišťována odborná praxe studentů VOŠ, VZŠ SOŠ zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč, která bude organizačně a smluvně zajištěna s novým majitelem Školního statku Třebíč. Dle usnesení 09/01/2002/ZK je schválení žádosti o bezúplatný převod v pravomoci rady kraje. Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, v platném znění umožňuje dle § 2 odst. 6 bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví krajů v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení.
Sekce správy nemovitostí Pozemkového fondu ČR v Praze dopisem ze dne 27. 5. 2003 oznámila, že ke schválení žádostí o bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví kraje v presidiu PF ČR, je třeba doložit stanovisko zastupitelstva kraje potvrzující, "že nemovitosti požadované pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřízených krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jsou pro tyto subjekty nezbytné a že převod nemovitostí pro tyto subjekty je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje" (dále jen "stanovisko zastupitelstva kraje").

Návrh řešení

Odbor majetkový na základě požadavku Pozemkového fondu ČR o doplnění stanoviska zastupitelstva kraje navrhuje usnesením zastupitelstva kraje schválit požadované stanovisko. Důvodem pro toto řešení je skutečnost, že užívané nemovitosti jsou potřebné pro zajištění školní výuky a naplnění hlavního předmětu činnosti dle zřizovací listiny příspěvkové organizace VOŠ, VZŠ SOŠ zemědělská a ekonomická a SZŠ Třebíč. Přehled žádaného nemovitého majetku je uveden v materiálu ZK-01-2005-30, př. 1

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0051/03/2005RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit stanovisko potvrzující, že nemovitosti dle materiálu RK-03-2005-14, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost VOŠ, VZŠ SOŠ zemědělské a ekonomické a SZŠ Třebíč, jsou pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Odbor školství, mládeže a sportu potvrzuje, že na pozemcích dle materiálu
RK-03-2005-14, př. 1 bude zajišťována praxe studentů VOŠ, VZŠ, SOŠ zemědělské a ekonomické a SZŠ Třebíč a jejich převedení doporučuje.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
prohlašuje
že nemovitosti dle materiálu ZK-01-2005-30, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost VOŠ, VZŠ SOŠ zemědělské a ekonomické a SZŠ Třebíč, jsou pro činnost předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení pro tento subjekt nezbytný a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz