Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-07

ZK-01-2005-07.doc  ZK-01-2005-07pr1.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-01-2005-07
NázevDodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
Zpracoval E. Šarapatková
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém jednání dne 18. 2. 2003 usnesením č. 005/01/2003/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
Vyhláška č. 449/2003 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot byla s účinností od 1. 1. 2005 zrušena a nahrazena vyhláškou č. 647/2004 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
V důsledku této změny obecně závazného právního předpisu je nutno provést změnu Přílohy č. 5 podle přílohy 1 materiálu ZK-01-2005-07.

Návrh řešení

Rada kraje Vysočina doporučila dne 23. 12. 2004 usnesením č. 1581/40/2004/RK zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva podle přílohy 1 materiálu
ZK-01-2005-07.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva podle přílohy 1 materiálu ZK-01-2005-07.
Stanoviska

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2005-07, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz