Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-04

ZK-01-2005-04.doc  ZK-01-2005-04pr1.xls  ZK-01-2005-04pr2.xls  ZK-01-2005-04pr3.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-01-2005-04
NázevInformace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval I. Šmídová , H. Kubů, H. Šeredová
Předkládá S. Zikmundová
Počet příloh
Popis problému

Rada kraje Vysočina se naposledy zabývala navýšením počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na svém 39. zasedání (usnesení číslo 1553/39/2004/RK), na které stanovila počet zaměstnanců kraje Vysočina k 14. 12. 2004 na 388 zaměstnanců.
Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č.1 tohoto materiálu
(ZK-01-2005-04, př. 1). Tabulkových míst na krajském úřadě je 388. Obsazeno k 1. 2. 2005 je 369 pracovních míst zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu
(ZK-01-2005-04, př. 2).
Telefonní a mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-01-2005-04, př. 3).

Návrh řešení

Navrhuje se, aby podrobná informace o činnosti krajského úřadu byla přednesena ústně. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr mohou vzít předkládané informace na vědomí.

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitelka krajského úřadu
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz