Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-44

RK-15-2008-44.doc  RK-15-2008-44pr1.doc  RK-15-2008-44pr2.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-15-2008-44
NázevStavební úpravy sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Zpracoval M. Pech
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuObsah materiálu tvoří záměr Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou provést stavební úpravy sálu v budově školy.
Vedení školy zaslalo OŠMS požadavek na stavební úpravy sálu v budově gymnázia. Výsledkem by měl nový multifunkční sál sloužící potřebám školy i pro pořádání kulturních akcí pro veřejnost. Navrhované řešení je popsáno v příloze 1 materiálu RK-15-2008-44. Podle vyjádření ředitele školy podporuje navrženou rekonstrukci také vedení města Ledeč nad Sázavou. Uvažovanou výstavbou obchodního domu Bila přijde město o budovu v centru, ve které je kino. Město se podle informací od ředitele školy chce na stavebních úpravách sálu také finančně podílet. Stanovisko města Ledeč na Sázavou tvoří přílohu 2 materiálu
RK-15-2008-44.
Návrh řešení Tato akce není OŠMS zařazena mezi potřebné stavební úpravy nemovitého majetku v resortu školství.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Informaci o záměru stavebních úprav sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou;
ukládá
OM zadat prováděcí studii stavebních oprav sálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou;
pověřuje
Ing. M. Houšku jednat s vedením města Ledeč nad Sázavou o možné finanční spoluúčasti.
Odpovědnost OŠMS
Termín červen 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz