Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 15/2008, které se bude konat dne 06.05.2008 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2008
2. Veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-15-2008-02)
3. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do trvalého záboru pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice"
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-15-2008-03)
4. Uzavření nájemních smluv na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba"
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-15-2008-04)
5. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - Bystřice nad Pernštejnem
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-15-2008-05)
6. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu - k. ú. Košíkov
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-15-2008-06)
7. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-15-2008-07)
8. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-15-2008-08)
9. Návrh na zařazení nové akce "ÚSP Nové Syrovice - posouzení statických poruch" do kapitoly Nemovitý majetek
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-15-2008-09)
10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-15-2008-10)
11. Veřejná zakázka na stavební práce "ÚSP pro mentálně postižené Těchobuz - rekonstrukce ženského oddělení" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-15-2008-11)
12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
    (9:55 10:00, A. Krištofová, RK-15-2008-12)
13. Přihlášení projektu Portál strategického řízení úřadu do soutěže Inovace ve veřejné správě za rok 2008
    (10:00 10:05, M. Šulc, RK-15-2008-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
    (10:05 10:10, K. Lisá, RK-15-2008-14)
15. Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
    (10:10 10:15, K. Lisá, RK-15-2008-15)
16. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (10:15 10:20, L. Staněk, RK-15-2008-16)
17. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (10:20 10:25, L. Staněk, RK-15-2008-17)
18. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    (10:25 10:30, L. Staněk, RK-15-2008-18)
19. Nakládání s dlažebními kostkami
    (10:30 10:35, L. Staněk, RK-15-2008-19)
20. II/353 Bohdalov - obchvat, změna stavby
    (10:35 10:40, L. Staněk, RK-15-2008-20)
21. Nominace zástupců kraje Vysočina do Regionálního monitorovacího výboru Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko
    (10:40 10:45, T. Čihák, RK-15-2008-21)
22. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci "Ledečsko 2007-2008" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (10:45 10:50, T. Čihák, RK-15-2008-22)
23. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akci " Propagace měst a obcí sdružených v o. p. s. Havlíčkův kraj" v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
    (10:50 10:55, T. Čihák, RK-15-2008-23)
24. Informace o přípravě pracovní cesty zastupitelů kraje Vysočina do Bruselu v červnu 2008
    (10:55 11:00, T. Čihák, RK-15-2008-24)
25. Čestné prohlášení při podání žádosti o platbu za třetí etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
    (11:00 11:05, T. Čihák, RK-15-2008-25)
26. Pracovní setkání zástupců partnerských regionů nad přípravou společného projektu "TOURISM" do evropského Operačního programu Meziregionální spolupráce INTERREG IV C, návrh na provedení rozpočtového opatření
    (11:05 11:10, T. Čihák, RK-15-2008-26)
27. Stanovisko k členění turistických regionů pro účely propagace cestovního ruchu prostřednictvím České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
    (11:10 11:15, T. Čihák, RK-15-2008-27)
28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci a Domu dětí a mládeže U Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190
    (11:15 11:20, M. Pech, RK-15-2008-28)
29. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
    (11:20 11:25, M. Pech, RK-15-2008-29)
30. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
    (11:25 11:30, V. Švarcová, RK-15-2008-30)
31. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborné konference "Vysočina VIII. centrální sterilizace" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    (11:30 11:35, V. Švarcová, RK-15-2008-31)
32. Organizační řád Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (11:35 11:40, V. Švarcová, RK-15-2008-32)
33. Vyřazení nepotřebného movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
    (11:40 11:45, V. Švarcová, RK-15-2008-33)
34. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
    (11:45 11:50, V. Švarcová, RK-15-2008-34)
35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
    (11:50 11:55, V. Švarcová, RK-15-2008-35)
36. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně návrhu na řešení zhoršeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací kapitoly Zdravotnictví za rok 2007
    (11:55 12:00, V. Švarcová, RK-15-2008-36)
37. Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
    (12:00 12:05, V. Švarcová, RK-15-2008-37)
38. Jmenování ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
    (12:05 12:10, V. Švarcová, RK-15-2008-38)
39. Návrh rozpočtového opatření - dotace na provoz na pořádání odborného fóra "Paprsky Vysočiny 2008" pro Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
    (12:10 12:15, V. Švarcová, RK-15-2008-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2008
    (13:15 13:20, V. Kodet, RK-15-2008-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
    (13:20 13:25, V. Kodet, RK-15-2008-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
    (13:25 13:30, J. Fischerová, RK-15-2008-42)
43. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz