Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-41

RK-15-2008-41.doc  RK-15-2008-41pr1.tif  RK-15-2008-41pr2.xls  RK-15-2008-41pr2upr1.xls
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-15-2008-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na regionální výstavu České bonsajové asociace (ČBA)
Zpracoval Z. Čech
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuČeská bonsajová asociace (ČBA) zastoupená panem Janem Bučilem, členem výboru ČBA se obrátila na kraj Vysočina s žádostí o dotaci ve výši 30 000 Kč na regionální výstavu ČBA. Jedná se o regionální výstavu bonsají a suiseky s celostátní účastí vystavovatelů. Výstava se bude konat v Jihlavě již po šesté. Letošní ročník proběhne ve dnech 5. 6. až 8. 6. 2008 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Bližší informace jsou obsahem mat. RK-15-2008-41, př. 1
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-15-2008-41, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422 poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s regionální výstavou České bonsajové asociace.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru kultury a památkové péče, Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje Vysočina, viz materiál RK-15-2008-41, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje (příloha Z2: Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008), § 6409 Ostatní činnosti j.n. je 282 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč České bonsajové asociaci, Luční 285, 411 17 Libochovice, IČ: 62772422, na krytí nákladů souvisejících s regionální výstavou České bonsajové asociace a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 rozpočtu kraje Vysočina - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 tis. Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 20 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace pro Českou bonsajovou asociaci, IČ 62772422 na krytí nákladů souvisejících s regionální výstavou České bonsajové asociace dle materiálů RK-15-2008-41, př. 1 a RK-15-2008-41, př. 2.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 8. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz