Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-38

RK-15-2008-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-15-2008-38
NázevJmenování ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila dne 19. 2. 2008 na jejím 6. zasedání usnesením č. 0216/06/2008/RK vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace. Důvodem vyhlášení výběrového řízení bylo odvolání paní Marie Novosádové z funkce ředitele zařízení ke dni 7. 2. 2008. Do výběrového řízení se řádně přihlásilo celkem 6 uchazečů, přičemž jedna uchazečka se k výběrovému řízení nedostavila. Další uchazečka se k výběrovému řízení dostavila, ale návrh koncepce zařízení předložila až na počátku řízení pohovoru v podobě několika bodů psaných rukou. Výběrová komise hlasováním rozhodla nepřipustit za těchto okolností uchazečku k řízenému pohovoru.
Výběrové řízení na ředitele výše zmíněného zařízení probíhalo ve třech částech, a to v 1. části uchazeči absolvovali psychologický test, ve 2. části pohovor s psychologem a 3. část byla zaměřena na řízený pohovor před výběrovou komisí. Všechny tyto části výběrového řízení proběhly dne 2. 4. 2008. Na základě uvedených částí výběrového řízení komise doporučila radě kraje Mgr. Miroslava Sklenáře jako jediného vhodného uchazeče, jak je uvedeno v materiálu RK-15-2008-38, př. 2.
Návrh řešení Na základě doporučení výběrové komise ve výběrovém řízení na ředitele/ku Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, navrhujeme s účinností od 1. 7. 2008 jmenovat ředitelem této organizace pana Mgr. Miroslava Sklenáře. Písemný dokument pro jmenování je uveden v materiálu RK-15-2008-38, př. 1. Mgr. Sklenář zastává funkci ředitele uvedené příspěvkové organizace i nyní s tím, že byl jmenován na dobu určitou do obsazení funkce na základě výběrového řízení, nejpozději do 30. 6. 2008. Navrhujeme proto termín jmenování ode dne následujícího. Plat ředitele zůstává v případě Mgr. Sklenář nezměněn, ale vzhledem k novému jmenování navrhujeme tento plat znovu stanovit usnesením rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
do funkce ředitele Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2008 pana Mgr. Miroslava Sklenáře a
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s nařízením vlády České republiky č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat Mgr. Miroslavu Sklenářovi, řediteli Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2008-38, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 7. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz