Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-30

RK-15-2008-30.doc  RK-15-2008-30pr1.tif
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-15-2008-30
NázevNemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0489/10/2006/RK souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. ve výši 20 mil. Kč a s podmínkami jeho zajištění. Čerpání úvěru bylo účelově vázáno na úhradu platů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění v případě, že VZP byla minimálně v měsíčním zpožděním s platbou za akutní péči.
Návrh řešení Kontokorentní úvěr nemocnice využívala měsíčně na vylepšení cash flow nemocnice. Účinnost smlouvy končí dnem 22. 5. 2008, proto nemocnice žádá radu kraje o souhlas s prodloužením. Souhlas zřizovatele s prolongací a s podmínkami zajištění požaduje rovněž Komerční banka. Z důvodu neustále se zvyšujících provozních nákladů je limit kontokorentního úvěru zvýšen na 30 mil. Kč. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají zachovány.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému materiálu dodává, že nezbytnost předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru (půjčce) mezi příspěvkovou organizací a bankou je vymezeno v § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. Odbor k samotnému materiálu nemá žádné připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku ke smlouvě o úvěru formou kontokorentu mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací a Komerční bankou a. s. dle materiálu RK-15-2008-30, př. 1 a s podmínkami zajištění;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
* oznámit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví souběžně s čerpáním údaje o výšce úvěru, jeho použití a přehled pohledávek za pojišťovnou;
* po obdržení prostředků od pojišťovny zaslat kopii stavu bankovního účtu splacení dluhu.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OSVZ
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz