Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-29

RK-15-2008-29.doc  RK-15-2008-29pr1.xls  RK-15-2008-29pr2.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-15-2008-29
NázevNávrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0371/10/2008/RK dne 18. 3. 2008 rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2008 za odvětví školství dle materiálu RK-10-2008-21, př. 2. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků investičního fondu (dále IF) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu (dále RF).
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků IF nebo celkový objem použití IF.
U dalších organizací rovněž dochází k potřebě zapojení vyššího objemu prostředků RF oproti předpokládanému čerpání, což je uvedeno v příloze 2 tohoto materiálu.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2008 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 1 a se změnou objemu čerpání RF příspěvkové organizace na rok 2008 dle přílohy č. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2008 dle materiálu RK-15-2008-29, př. 1;
* s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu dle materiálů RK-15-2008-29, př. 1, RK-15-2008-29, př. 2;
* s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2008 dle materiálu RK-15-2008-29, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
Termín červenec 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz