Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-27

RK-15-2008-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-15-2008-27
NázevStanovisko k členění turistických regionů pro účely propagace cestovního ruchu prostřednictvím České centrály cestovního ruchu - CzechTourism
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyjádření závazného stanoviska ke způsobu členění a propagace kraje Vysočina v rámci systému členění ČR na turistické regiony.
Česká republika je v oblasti marketingu cestovního ruchu členěna na turistické regiony. Turistický region Vysočina odpovídá území kraje Vysočina, některé turistické regiony však svým vymezením zasahují na území dvou a více krajů (Český ráj, Krkonoše, Šumava, Slovácko,...). To způsobuje z hlediska propagačních aktivit často dvojkolejnost, z hlediska statistických sledování řadu nepřesností a zmateni jsou také potenciální návštěvníci. V rámci postupné aktualizace strategických dokumentů jednotlivých krajů, dochází ke změnám v definování území turistických regionů a proto probíhá intenzivní diskuse o způsobu propagace krajů v rámci systému členění ČR na turistické regiony.
Komise cestovního ruchu Rady Asociace krajů ČR vyzvala proto jednotlivé kraje k vypracování závazného stanoviska k tomu, jak chtějí být jednotlivé kraje členěny a prostřednictvím agentury CzechTourism propagovány.
Návrh řešení Strategie rozvoje cestovního ruchu kraje Vysočina je v současné době zpracovávána. Analýzu cestovního ruchu v kraji Vysočina vypracovala Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pracovní skupina složená ze zástupců veřejné správy, podnikatelských subjektů a kulturních organizací vypracovala pod vedením oddělení strategického plánování Krajského úřadu kraje Vysočina a externího facilitátora podrobnou SWOT analýzu, vizi a priority dalšího rozvoje cestovního ruchu. Ve vymezení turistického regionu nedochází k žádným změnám.
Vzhledem ke skutečnosti, že území turistického regionu Vysočina je identické s územím kraje Vysočina, navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina Radě kraje Vysočina schválit stanovisko ke způsobu propagace Vysočiny a zaslat ho řediteli České centrály cestovního ruchu-CzechTourism. Nové uspořádání bude agenturou CzechTourism po ukončení procesu používáno v co nejkratší době, kromě propagačních aktivit bude tomuto členění přizpůsobeno i sledování některých statistických dat.
Stanoviska
Návrh usneseníRada kraje
vydává
závazné stanovisko k členění České republiky na turistické regiony s konstatováním, že území turistického regionu Vysočina je identické s územím kraje Vysočina a při probíhajícím zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu kraje Vysočina nedochází v návrhu tohoto členění k žádným změnám;
ukládá
odboru regionálního rozvoje odeslat toto stanovisko řediteli České centrály cestovního ruchu-CzechTourism.
Odpovědnost ORR
Termín 16. 5.2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz